Tento návod je určený usporiadateľovi podujatia a osobám autorizovaným kontrolovať platnosť vstupeniek na podujatie.

Technické prostriedky

Pre kontrolu platnosti vstupeniek na podujatie je možné použiť mobilný telefón či tablet s operačným systémom Android (Google) alebo iOS/iPadOS (Apple). Vyžadované je stabilné internetové pripojenie.

Do zariadenia si stiahnite a nainštalujte bezplatnú mobilnú aplikáciu s názvom SellTickets APP

Ikona: Google Play

Ikona: Apple Store

Aplikácii v nastaveniach operačného systému povoľte používať fotoaparát.

Poznámka: Aplikácia má len anglickú lokalizáciu.

Otvorte aplikáciu a v záložke Configuration [1] nastavte 2 údaje, ktoré dodáme usporiadateľovi udalosti:

Webová adresa portálu [2]
Kľúč aplikácie [3]

Nastavenia uložte kliknutím na tlačidlo Save [4]

Obrázok: Konfigurácia mobilnej aplikácie SellTickets

Overovanie platnosti vstupeniek

Po úspešnom spojení sa aplikácie s portálom, môžete v záložke Ticket Scanner [1] fotoaparátom zariadenia začať skenovať QR kódy vstupeniek kliknutím na tlačidlo Scan new Ticket [2]. Aplikácia vám okamžite oznámi, či bola práve oskenovaná vstupenka platná, alebo neplatná.

Ak už raz bola vstupenka označená ako platná, jej opätovné oskenovanie bude už stále vracať informáciu, že je neplatná. Z tohto dôvodu musí byť návštevník podujatia s platnou vstupenkou potom označený ním zvolenou neprenosnou fyzickou formou (náramkom, pečiatkou apod.).

Pre prípad riešenia problémov, usporiadateľovi dodáme k vytlačeniu aj tabuľkový zoznam všetkých zakúpených vstupeniek v vzostupnom poradí (bez akýchkoľvek osobných údajov zákazníkov) ako aj prístup k online zoznamu všetkých zakúpených vstupeniek s aktuálnym stavom ich overenia.

Obrázok: Skenovanie vstupeniek mobilnou aplikáciou SellTickets

Pomoc a podpora

Telefón: +421 908 175 660
E-mail: tickets@depechemode.sk