Kontaktné údaje

Gabriel Schwardy
Telefón: +421 908 175 660
E-mail: tickets@depechemode.sk

Prevádzkovateľ webu

Obchodné meno: Ing. Gabriel Schwardy
Sídlo spoločnosti: Gerlachovská 15, 040 01 Košice

IČO: 43457118
DIČ: 1049166371 (neplatiteľ DPH)

Podnikateľ je zapísaný dňa 2.1.2007 v živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom v Košiciach, pod číslom 110-165845.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
IBAN: SK41 8330 0000 0028 0135 8482
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Číslo účtu: 2801358482 / 8330

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Slovensko

Telefón: +421 55 729 07 05
E-mail: ke@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Contact us

optional